DOBRODOŠLI!

Prezentacija ideja i aktivnosti naše organizacije

U cilju jačanja civilnog društva i njegovog učešća u razvitku novog poretka u Evropi (naročito u oblasti kulture), na ovom sajtu se mogu preuzeti muzika, umjetničke slike, dokumentacija (različiti ugovori, zahtjevi, obrasci...). Trudimo se da pronađemo što više materijala (dokumenata, analiza, naučnih radova, studija, informacija…), koji bi mogli pomoći u bržem radu NVO (pronalaženju partnera, pisanju ugovora, projekata itd.).

U cilju samoodrživosti, a uz pomoć naših partnera iz privrednog sektora, razvijamo poslovne ideje iz oblasti:
  - Marketinga
  - Kulture
  - Ugostiteljstva
  - Turizma
  - Dizajna (logotipi, enterijerijeri…)
  - Organizacije (koncerata, festivala…)

Zainteresovani smo za saradnju sa svima koji imaju slične poglede na svet i bave se promocijom interkulturalnosti i multikulturalnosti, kao i borbom za ljudska prava i jednakim šansama za sve.

Jačanje regionalne saradnje je jedan od naših prioritetnih ciljeva.

Sve naše aktivnosti istovremeno su i podrška Dekadi Roma.